Dergi Hakkında

Kısa adı DAAD olan Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Türkiye’de disiplinler arası bakış ile Doğu Asya araştırmaları alanlarında (Çin/Japon/Kore/Moğolistan/Tayvan kültürü, dil-edebiyatı, siyasî tarihi, ekonomisi, sosyolojisi, felsefesi, dış politikası, güvenlik ve etnik/milliyetler sorunu vb.) yapılan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına ve kamuoyuna duyurmak maksadıyla yayımlanmaktadır.

DAAD’da yayımlanacak bilimsel çalışmalarda, alanında bir boşluğu doldurmak, mevcut bilgilere yenilerini eklemek, yeni ve özgün bir bilgi ortaya koymak, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendirmek veya onlara değişik bir bakış açısı getirmek, çeşitli eser ve şahsiyetleri tanıtmak amacıyla yazılmış olması gibi nitelikler aranır.

DAAD bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa, Türkçe, İngilizce ve Çince makaleler ile yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergi olup hiçbir siyasi, ideolojik ve dini grup ya da kuruluş ile bağı bulunmamaktadır.


Makale Gönder