Yayın Kurulu ve Editörler

Yayın-Editörler Kurulu

  • Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK  (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Merthan DÜNDAR  (Ankara Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Ertan GÖKMEN  (Ankara Üniversitesi)
  • Dr. Haluk KARADAĞ  (Başkent Üniversitesi)

 

İngilizce editörü

  • Dr. Ömer Faruk Cantekin  (Gazi Üniversitesi)

Çince editörü

  • Prof. Dr. Abdürreşit C. Karluk  (AHBVU)         


Makale Gönder