HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2020
 • Cilt: 3
 • No: 6

ÇİN’İN BÖLGESEL HEGEMONYA ARAÇLARI OLARAK ASYA PASİFİKTE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Eda KUŞKU SÖNMEZ, 

Bu çalışma, Asya Pasifik bölgesinin dünya ekonomisinde ön plana çıktığı bir dönemde, Çin’in bölgesel bütünleşme süreçlerine yönelik yaklaşımlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bölgenin en önemli aktörü konumundaki Çin bölge ülkeleri ile serbest ticaretin faydalarından yararlanmayı ve bölgesel siyasi ve güvenlik amaçlı yapılar sayesinde bölgesel etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bunlarla beraber Çin, küresel ticari rekabet içerisindeki konumunu kuvvetlendirmek için ‘Kuşak-Yol’ gibi projeler vasıtasıyla dünya pazarlarına açılmayı hedeflemiştir. Çalışma, Çin’in Asya Pasifik bölgesinde Çin’in dâhil veya ilişki içerisinde olduğu yapısal süreçleri inceleyecektir. Bunlar arasında Şangay İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ve Asya İşbirliği Diyaloğu sayılabilir. Çin, bu bölgesel yapıların bir kısmına öncülük etmiş, diğerleri ile de çeşitli düzeylerde ilişkiler geliştirmiştir. Bu çalışma, adı geçen bölgesel yapıları Çin’in yakın çevresine ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda nüfuz etmesine etkileri bakımından değerlendirecektir. Çalışma ayrıca Çin’in bölgesel ekonomik yayılmacılığın ötesinde küresel hedeflerini gerçekleştirmek için devreye soktuğu yeni araçları inceleyecek ve bunların diğer ilgili aktörler tarafından nasıl karşılandığını tartışacaktır.

Anahtar Kelime: Çin,  yayılmacılık,  bölgeselleşme,  Asya Pasifik,  Kuşak-Yol Girişimi,  Şangay İşbirliği Örgütü,  ASEAN

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder