HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2019
 • Cilt: 2
 • No: 1

ÇİN, JAPON VE KORE MİTOLOJİLERİNİN ORTAK SÖYLENCELER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Eylül ARSLAN, 

ÖZ: Mitoloji, bir toplumun kültürünü en yalın biçimiyle yansıtan, o toplumun geçmişini ve düşünce yapısını anlamayı kolaylaştıran değerli bir kaynaktır. Bu çalışmada dar alanlı kültür kavramı bağlamında Doğu Asya’nın merkezi kabul edilen Çin ve pek çok alanda onu örnek alan Japon ve Kore mitolojileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı Çin, Japon ve Kore mitolojilerinin birbirine benzer ve farklı yönlerini genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Yapılan literatür araştırması sonucunda Çin, Japon ve Kore kültürlerine ait mitsel anlatıların üçünün de tarih ile başladığı ve mitlerde etnik inançlar dolayısıyla farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bundan başka, Çin’den yayılan Taoizm ve Konfüçyanizm’in bu mitlerin ortak bir noktada kesişmesini sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Çin mitolojisi,  Japon mitolojisi,  Kore mitolojisi,  Doğu Asya kültürü,  karşılaştırmalı mitoloji

Tam Metin (PDF)


Arşiv

Makale Gönder