HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2021
 • Cilt: 4
 • No: 7

ÇİN SİYASAL VE YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNE

Seriye SEZEN, 

Bölge Uzmanı ile Söyleşi / Interview with Regional Expert
Çin Siyasal ve Yönetim Sistemi Üzerine
Söyleşi: Prof. Dr. Seriye SEZEN (Ankara Üniversitesi SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi)
Söyleşi Yapan: Haşim KARA (Aksaray Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi)
Söyleşi Yapılan Tarih: 25 Kasım- 20 Aralık 2020
Söyleşi Yapılan Yer: Salgın dolayısıyla E-posta üzerinden yapılmıştır.

Anahtar Kelime: Söyleşi,  Çin,  Yönetim Sistemi

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder