HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2021
 • Cilt: 4
 • No: 7

KORE’DEKİ AKADEMİK KURUMLAR VE ARAŞTIRMACILAR ODAĞINDA KORE’DE TÜRKLÜK VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Chong Jin OH, 

Günümüzde Kore ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler hızla gelişmekte ancak beklenilenin aksine; akademik iş birlikleri, temaslar ve kültürel alandaki bağlantılar maalesef henüz gerektiği düzeye ulaşmamıştır. Bu sebeple ilgili makalede, Kore’deki akademik kuruluşlar, çalışmalar ve araştırmacılar özelinde, Türk Cumhuriyetleri özellikle de Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan ile Kore arasındaki sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlere köprü olabilecek nitelikteki çalışmalar incelenilerek bahsi geçen konuya dikkat çekilmek istenmiştir. Son zamanlarda Kore’deki birçok üniversitede Türk Dünyası, Orta Asya ve Kafkasya  Çalışmaları konusunda uzmanlaşmak üzere kurulmuş çok sayıdaki eğitim, uygulama ve araştırma merkezinin faaliyet göstermeye başladığı bilinmektedir. Bu akademik kuruluşlarda ve merkezlerde araştırmalarını sürdürmekte olan alan uzmanları, Türk coğrafyası ile Kore arasındaki öncelikle kültürel münasebetlerin arttırılmasına, sonrasında da söz konusu toplumlar arasındaki ilişkilerin devamlılığında bir köprü vazifesi görmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan diğer bir konu ise Kore’deki öğrencilerin, Türkçe, Türk Dünyası, Orta Asya ve Kafkasya Çalışmaları alanlarında, araştırma yapmalarını teşvik edici faktörlerin nedenleri ve sonuçları üzerine bulgu, yorum ve tespitlerin aktarılması olmuştur. Sonuç olarak bu çalışmayla sadece Kore’deki Türkiye, Türklük ve Türk Dünyası Araştırmalarına yönelik bir literatür derlemesi ya da tanıtımı yapılmamış; aynı zamanda söz konusu kültürel ilişkiler, temaslar, konu ve alan ile ilgili gelecekteki pozisyon hakkında ön görülerde bulunularak bundan sonra yapılacak olan çalışmalara araştırmanın sınırlılıkları dahilinde yol gösterici öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda Kore’deki Türkçe, Türk Dünyası, Orta Asya çalışmalarının henüz sathi olduğu, araştırmacıların uzmanlık alanlarında daha derinlemesine çalışmalar yürüterek söz konusu sosyal ve kültürel ilişkilerde ihtisaslaşması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Türkçe çalışmaları,  Türk Dünyası Çalışmaları,  Türkoloji,  Kore,  Kültür,  Eğitim,  Güdülenme.

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder