HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2021
 • Cilt: 4
 • No: 7

MOĞOLLARIN GÜNEYDOĞU ASYA DEVLETLERİ İLE SİYASETİ

Kubilay ATİK, 

Moğol İmparatorluğu Cengiz Kağan'dan itibaren hızlı bir genişleme siyaseti sürdürmüş ve kısa süre içerisinde o güne dek görülen en büyük imparatorluk olmayı başarmıştır. Her ne kadar Moğol imparatorluğunun beşinci kağanı olan Kubilay döneminde bu genişleme yavaşlamış gibi görünse de aslında bu dönemde de Moğol askerî ve diplomatik seferleri devam etmiştir. Dünyada da Moğol imparatorluğu ile ilgili en az dikkat çeken alanlardan olan Moğol İmparatorluğunun Güneydoğu Asya siyaseti Türkiye’de de hemen hiç dikkat çekmemiştir. Son dönemde Moğol İmparatorluğuna ve Moğol tarihine olan ilginin artmaktadır. Ancak bu ilgi genellikle İran, Rusya, Batı Asya sahası ve Orta Asya ile sınırlı kalıp Doğu ve Güneydoğu Asya'da Moğol İmparatorluğunun faaliyetleri ne yazık ki yeterli ilgiyi görmemiştir. Bu çalışma Moğol İmparatorluğu ve Yuan hanedanının Güneydoğu Asya'daki devletlere karşı güttüğü askerî, siyasî ve ekonomik siyaseti inceleyerek açıklamayı amaçlamaktadır. Moğollar Güneydoğu Asya’da da tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi gerektiğinde askerî güç kullanmaktan çekinmemişlerse de Güneydoğu Asya siyasetlerini daha çok diplomatik ilişkiler şekillendirmiş, askerî seferlere diplomasi başarısız olduğunda başvurulmuştur. Ayrıca Moğol seferlerinin özellikle Hindiçininde Tay kabilelerinin güneye göçü gibi kalıcı sonuçları da olmuştur. Bu çalışma temel olarak Güneydoğu Asya ve Çin kaynakları ile konu ile ilgili araştırmalara dayanılarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelime: Moğollar,  Yuan Hanedanı,  Vietnam,  Kamboçya,  Malezya,  Singapur,  Çin,  Myanmar

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder