HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2019
 • Cilt: 2
 • No: 4

KUZEY KORE’NİN JUCHE İDEOLOJİSİ VE MARKSİZM-LENİNİZM, MAOİZM İLE MUKAYESESİ

Aybala LALE, 

Kuzey Kore küreselleşen dünyada kendisini kapalı bir kutu haline getirebilmiş, zamana meydan okuyan bir ülkedir. Sosyalist bir ülkeden totaliter ve baskıcı bir rejime dönüşen Kuzey Kore, sahip olduğu şahsına münhasır sistemle günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bir devlet dini ve ideolojisi haline gelen Juche felsefesi ülkede yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Bu ideoloji sebebiyle Kuzey Kore’de tek adam rejimine dayalı bir yönetim kurulmuş, ülke ekonomik ve siyasi anlamda tüm dünyadan izole hale gelmiştir. Kuzey Kore rejimi özü itibariyle Marksizm-Leninizm’den etkilendiği için sosyalist ülkeler olan Sovyetler Birliği ve Çin ile yakın münasebetler kurmuş ve Juche felsefesinin temellerini atmıştır. Ancak değişen konjonktürle birlikte zamanla sosyalizm algısı değişen ülke, kendine has bir model oluşturmuştur. Juche olarak adlandırılan ve kendine güven ilkesine dayanan bu model Kuzey Kore ulusal kimliği ve sosyalizm kavrayışının gelişiminde vazgeçilmez bir rol oynamıştır. Söz konusu ideolojiyi iyi kavrayabilmek için Marksizm-Leninizm ve Maoizm ile olan ilişkisini değerlendirmek ve farklılıklarını ortaya koymak gerekmektedir.

Anahtar Kelime: Sosyalizm,  Juche,  Marksizm-Leninizm,  Maoizm,  SSCB,  Çin,  Kuzey Kore

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder