HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2018
 • Cilt: 1
 • No: 2

GİRİŞİMCİLİK POLİTİKA VE STRATEJİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DOĞU ASYA ÖRNEĞİ

Hande KARADAĞ, 

Devlet destekli girişimcilik politika ve stratejilerini özel sektör ile iş birliği ve uyum içerisinde gerçekleştirerek yüksek teknoloji yaratmada dünyanın önde gelen bölgeleri arasına giren Doğu Asya ülkeleri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yenilikçi ekonomiye geçiş aşamasındaki ülkeler için başarılı birer örnek oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Doğu Asya kaplanları olarak adlandırılan Singapur, Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore’de müdahaleci olarak başlayıp zaman içinde destekleyici ve düzenleyici bir yapıya evrilen kamu politika ve stratejilerini girişimcilik bağlamında ele alarak, konu politikaların girişimcilik ekosisteminin gelişimi üzerindeki etkilerini, yayınlanan küresel girişimcilik endeksleri ışığında analiz etmektir. Çalışmanın sonuçları, Doğu Asya ülkelerinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde önemli yer tutan devletin kolaylaştırıcı ve teşvik edici rolü ile küresel üretim ve teknoloji ağları ile entegre olmanın ve girişimcilik eğitimi ve finansmanı alanlarındaki devlet destekli politikaların, ülkemizdeki yenilikçi girişimlerin sayı ve nitelik olarak artması için de örnek teşkil edebileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelime: Girişimcilik Ekosistemi,  Girişimcilik Politikası,  Girişimcilik Stratejisi,  Doğu Asya

Tam Metin (PDF)


Arşiv

Makale Gönder