HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2018
 • Cilt: 1
 • No: 1

ÇİN’İN ULUSLARARASI KALKINMA YARDIMLARI ALANINDAKİ KONUMU VE EŞSİZLİĞİ

Ceren URCAN, 

 Bu çalışma uluslararası sistemdeki hemen hemen tüm aktörlerin dikkate aldığı kalkınma yardımı sistemine odaklanmaktadır. Kalkınma yardımı aracı olmaktan kalkınma işbirliğinin bir parçası olmaya giden dönüşüm süreci, birtakım dönüm noktaları ile birlikte daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple öncelikle Çin tarihindeki önemli değişiklikler ile Çin kalkınma yardımlarının tarihi ve dönüşümü açıklanmıştır. Süreci açıklarken Pekin Konsensusu, Çin’in dahil olduğu bazı bildiriler ve anlaşmalar göz önüne alınmıştır. Bu bağlamda Çin yardımlarının özellikleri ve eşsizliği ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Çalışmanın başlığında da belirtildiği üzere Çin bu alanda birtakım farklı özellikler sergilemektedir. Bu özellikler bir yandan avantajlar sağlarken bir yandan da uluslararası arenada Çin için zorluklar oluşturabilmektedir. Çalışmanın son bölümünde Çin’in alıcı ülke olmaktan aktif bir donor ülke olmaya giden süreçte karşılaştığı zorluklar ve bunlara eleştiriler analiz edilmiştir. Bu analizi yaparken raporlar ve resmi otoriteler tarafından açıklanan politikalar kullanılmıştır. Çin’in sıradan olmayan yardım yapısıda çalışmanın sonunda belirtilmiştir. Yardım politikalarının uygulamaları, Çin’in çizdiği yolu göstermektedir. Çalışmayı daha iyi anlamak adına çalışmanın değerlendirmesi de son bölümde yapılmıştır

Anahtar Kelime: Çin yardımları,  kalkınma işbirliği,  yardım sistemi,  kalkınma yardımı kurumları,  Çin yardım politikasının zorlukları.

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder