HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2018
 • Cilt: 1
 • No: 1

ÇİNLİLERİN MİLLET DÜŞÜNCESİNİN KÖKENLERİ VE ÖTEKİLERE BAKIŞI

Abdürreşit Celil KARLUK, 

Küreselleşen çağda, çoğu Batıdışı ülkelerin tersine Çin, milli kültürünü daha etkin ve yayılabilir kılmıştır. Aynı zamanda çoğu ulusdevletler çoğulculuk veya çokkültürcülüğe yönelirken, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tam tersine çoğulcu ve çokkültürlü ülke gerçeğini tek uluslu, tek kültürlü yapıya dönüştürmeye başlamıştır. Bu süreçte ÇHC’nin farklılıklara karşı uygulamaya devam ettiği sıfır tolerans politikaları eleştirilmeye, tartışılmaya başlanmıştır. Bu makale, Çin’in farklılıklara karşı mevcut zihniyetini anlayabilmenin tek yolunun işbu zihniyeti ortaya çıkartan millet düşüncesinin kökenlerini iyi okumaktan geçeceği görüşünü ileri sürer. Bu çalışma, Çin’in millet düşüncesinin kökenleri ve ötekilere bakışı üzerine sosyolojik bir deneme niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelime: Çin,  Farklılık,  Huaxia,  Siyi,  Barbar,  Zhongyuan,  Tianxia,  Ötekiler

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder