HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2018
 • Cilt: 1
 • No: 1

“BARBAR” KAVRAMININ KÖKENİ

Gürhan KIRİLEN, 

Çin dilinde yabancı kavramı, semantik çağrışım ve desenleriyle çok yönlü ve katmanlıdır. Buna karşın batı dillerinde yazılan eserlerin oluşturduğu zengin literatür içinde Çince terimler çoğunlukla "barbar" ile karşılanmıştır. Bunun sonucu olarak Çince terimlerin asıl anlamları göz ardı edilmiş ve Çin'in geleneksel yabancı anlayışı, batının uygar-barbar ikiliğine indirgenmiştir. Bu yazıda "barbarlık" mefhumu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelime: barbar,  logos,  nomos,  Sinoloji

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder