HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2020
 • Cilt: 3
 • No: 5

HUKOU SİSTEMİ REFORM VE ZORLUKLARI

Emre ŞAMLI, 

Hangi mesleği icra ettiğine bakılmaksızın vatandaşının doğduğu yerde yaşamasını öngören Hukou Sistemi, 1950’li yıllarda göçün önüne geçmek üzere yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar çeşitli reformlara uğrayan söz konusu sistemin ana teması kırsal nüfussuzlaşmanın engellenmesi ise de değişen beklentiler ve talepler sistemin şekillenmesine yardımcı olmuştur. Her ne kadar söz konusu sistem şehirlerin anarşi içinde kalmasını ve adeta düzensiz bir düzende kalmasını engelliyor olsa da, evde kalan çocuklar, ekonomik az gelişmişlik, eşitsizlik ve şehirleşememe gibi sorunlar yaratmaktadır. Bu problemlerden ötürü Çin Hükümeti 2013 yılında aldığı bir kararla bu sistemde bazı değişiklikler yapmayı kararlaştırmıştır. Hem söz konusu değişikliklerin ne anlama geldiğini kavrayabilmek hem de sistemi daha yakından tanımak adına bu makalede sistem analiz edilerek tanımlanacak ve devamında da öngörülen reformların önündeki engeller açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelime: Hukou Sistemi,  ikamet izni,  evde kalan çocuklar,  eşitsizlik,  şehirleş(eme)me

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder