HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2020
 • Cilt: 3
 • No: 5

TARİHSEL PERSPEKTİFTEN JAPON İSTİHBARATI

Kubilay ATİK, 

Bu makale Japon istihbarat teşkilatlarının yapılanmalarını ve kuruluş ve çalışma amaçlarını tarihsel bir perspektiften ele alarak bu yapıların işlevleri ve gelişimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Doğu Asya’da günümüzde de yalnız ekonomik anlamda değil siyasi ve askeri alanda da güçlü ve önemli bir aktör olmayı sürdüren Japonya’nın istihbarat alanındaki faaliyetlerinin tarihsel bir perspektiften incelenmesi önemlidir. Özellikle Meiji Restorasyonu ile birlikte çağdaşlaşma hareketine giren Japon ordusu istihbarat birimleri sayesinde gerek genişlemeci politikaların desteklenmesi gerekse işgal edilen yerlerin yönetimi için istihbarat faaliyetlerini güçlendirmiş, ikinci dünya savaşının sonuna kadar da Japon istihbarat birimleri bölgesel ve küresel anlamda etkili olmuşlardır. Bu nedenle Japon istihbarat birimlerinin kısa bir tarihçesinin ve gelişim süreçlerinin anlatımı önemlidir. Bu çalışma kapsamında bu istihbarat örgütlerinin ve tarihçelerinin yanı sıra onların iç yapıları ve işlevlerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelime: Japonya,  Doğu Asya,  İstihbarat

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder