HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2020
 • Cilt: 3
 • No: 5

GÜNEY KORE’NİN JEOPOLİTİK KODU VE GÜNEY – KUZEY KORE İLİŞKİLERİ: “KUZEYDOĞU ASYA + SORUMLULUK TOPLULUĞU”

Chong Jin and Joosong OH AND LEE, 

2018 yılı hiç kuşkusuz Güney ve Kuzey Kore ilişkiler tarihinin önemli bir noktasıydı. İki taraf da Kore yarımadasının kaderini değiştirmek adına uzun süre devam eden “güvenlik açmazından” olası bir birlikte yaşama doğru büyük bir atılım yaptı. Yetmiş dört yıldır bölünmüş bir halde olanın birleşmesi hakkında tartışmak erken olabilir. Bununla birlikte, yaşanılan bu gelişmeler Güney ve Kuzey Kore’nin, ilişkilerindeki barışın temin edilmesi ve tansiyonun düşmesi yolunda ilerlediğini göstermektedir. 2018 yılı içerisinde Kuzey Kore tarafının Güney Kore’ye karşı yürüttüğü askeri provokasyon sayısı “sıfırdı”. Ayrıca 2018 yılında Güney Kore’nin Kuzey Kore politikasında da büyük değişimler gerçekleşti. Bu makalenin amacı bahsi edilen bu büyük değişimin nasıl meydana geldiğini ayrıntılı olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda “Jeopolitik Kod” kavramı kullanılmıştır. Moon idaresinin Jeopolitik Kodunu analiz ederek, Kuzey Kore politikasının arka planı ve bağlamı açıklanmıştır. Bu süreçte aynı zamanda Güney Kore’nin siyasi istikametinin yanı sıra Büyük Strateji ve dış politika hedeflerine de işaret etmiştir. Bu doğrultuda, işbu çalışma Güney ve Kuzey Kore arasında 2018 yılında gerçekleşen bazı önemli olaylar üzerine yorumlar sunmuştur.

Anahtar Kelime: Kore,  Güney Kore,  Kuzey Kore,  Jeopolitik Kod

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder