HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2019
 • Cilt: 2
 • No: 1

HUMAN RIGHTS IN CHINA IN THE XI JINPING ERA: FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS WATCH AND AMNESTY INTERNATIONAL

Habibe KARA, 

Yükselen bir küresel güç olarak Çin, son 40 yılda hızlı bir modernleşme ve önemli ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere sahne olmuştur. Öte yandan, Çin, insan hakları alanında, eşit oranda bir gelişme gösterememiştir. Her ne kadar temel insan hakları ilkeleri, Anayasa’da açıkça tanımlanmış olsa da Çin Hükümeti bu ilkeleri uygulamada başarısız olmuştur. Bu makalede, Xi liderliğindeki Çin’in insan hakları sicili, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (AI)’nün rapor ve haberleri incelenerek, adı geçen örgütlerin bakış açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda, makalede, Xi JinPing'in bazı reformlar gerçekleştirmiş olmasına rağmen, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü üzerindeki baskıcı politikaları ve Tibet ve Sincan’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle, insan hakları örgütleri tarafından ağır bir şekilde eleştirildiğini ortaya konmaktadır. İnsan hakları örgütleri tarafından, ayrıca, Çin Hükümeti’nin güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla, ülkedeki etnik azınlıklara yönelik olarak ayrımcı ve baskıcı politikalar izlediği savunulmakta, böylelikle Çin’deki insan hakları durumunun ne Çin Anayasası ile ne de Çin'in taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle bağdaşmadığı ileri sürülmektedir. 

Anahtar Kelime: Xi JinPing,  insan hakları,  İnsan Hakları İzleme Örgütü,  Uluslararası Af Örgütü,  ifade özgürlüğü,  azınlık hakları ,  Çin

Tam Metin (PDF)


Arşiv

Makale Gönder