HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2019
 • Cilt: 2
 • No: 1

FROM CULTURAL DIVERSITY TO CULTURAL AFFINITY: TURKEY AS A MEDIATOR BETWEEN EAST AND WEST?

Ali Merthan DÜNDAR, 

Öz: Çin'in hayata geçirmeye çalıştığı "Bir Yol Bir Kuşak" projesi, Türkiye'yi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye dahil olsa da olmasa da bu projenin gerçekleşmesi durumunda küresel ticarette dengelerin değişeceği ortadadır. Eski İpek Yolu'nun 21. yüzyıl uygulaması olarak da adlandırabileceğimiz bu proje Çin'in olduğu kadar Türkistan'daki (Orta Asya) Türk Devletlerinin doğal zenginliklerinin ve mamullerinin de dünyaya pazarlanmasına olanak verecektir. Bu noktada Türkiye, sadece coğrafi olarak değil kültürel olarak da Türk Devletleri ile Avrupa arasında bir köprü olmaya devam edecektir. Bu çalışmada, "Bir Yol Bir Kuşak" projesinin olası faydaları ya da zararlarına değinilmeyecek olup Anadolu Türkleri ile Türkistan Türkleri arasındaki tarih ve kültür ortaklığının altı çizilerek Çin, Türkiye ve Türkistan'daki Türk Devletlerinin iş birliği imkanları hakkındaki görüşler aktarılacaktır. Daha kapsamlı bir çalışmanın habercisi olarak kaleme alınmıştır. 

Anahtar Kelime: Bir Yol Bir Kuşak,  Türkistan,  Türk-Çin İlişkileri

Tam Metin (PDF)


Arşiv

Makale Gönder