HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2020
 • Cilt: 3
 • No: 5

KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜR TARTIŞMALARINDA JAPONYA’NIN YERİ

TANER SABANCI, 

Küreseleşmenin ‘homojenleşme ve heterojenleşme’ tartışmalarında Japonya’nın politik ve özellikle ekonomik olarak homojenleştiği düşünüldüğünde, küreselleşmenin kültürel boyuntunda Japonya’nın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Araştırmacılar, araştırma sorusunun cevaplanmasında faydalanan kültürel kuramların –kültürel farklılık, kültürel melezleşme, kültürel birleşme- genellikle birisini seçme eğilimindedirler. Bu çalışmada, küreselleşmenin kültür tartışmalarındaki üç yaklaşım, Japonya’nın bu tartışmalardaki yerini belirtmek üzere incelenmiştir. Japonya’ya uygun olan tek bir yaklaşımın varlığından ziyade bu üç kuramın da Japonya’da kendine yer bulabildiği görülmektedir. Bu keşifler yapılırken Japonya tarihine, kültür tartışmalarında var olan kuramlar ışığında bakılmıştır. Bu kuramlara karşılık gelecek örneklerin Japonya tarihinde bulunmasının ardından, günümüz dünyasından örneklere online dokümanların analizi ile ulaşılmıştır. Sonuç olarak Japonya küreselleşmenin kültür tartışmalarının hepsinde, hem tarihten hem de günümüzden verilen örneklerle, kendisine yer bulabilmektedir.

Anahtar Kelime: Japonya,  Küreselleşme,  Kültürel Farklılık,  Kültürel Melezleşme,  Kültürel Birleşme

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder