HAKKINDA

 • ISSN: 2587-1919
 • E-ISSN:
 • Yayın Periyodu:
  Yılda 2 Defa
 • Editör:
  Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK
 • Yıl: 2019
 • Cilt: 2
 • No: 1

BÖLGE UZMANI İLE SÖYLEŞİ / TÜRKİYE İLE BENZER KÜLTÜR: KORE

Mahmut Ertan GÖKMEN, 

Türkiye’den bakıldığında, Kore toplumu bizim geleneksel yapımızdan çok farklı değildir. Çünkü 5. yüzyıl Goguryeo dönemi Kore kaynaklarında beraber yaşadığımıza dair az da olsa kayıtlar vardır. Dolayısıyla 5. yüzyıldan günümüze kadar bazı ortak değerler yaşaya gelmiştir diyebiliriz. Batı’nın tanımlamasıyla Doğu kültürü sınıflamasına hem Kore hem de Türkiye örf ve adetler bakımından girmektedir. Örnek verecek olursak, büyüklere saygı ve hiyerarşi, toplumsal yapının düzenlenmesi, dayanışmacı yapı özellikleri vs. Türkiye ve Kore’de aynıdır. Fakat uygulamada bazı farklılıklar da mutlaka vardır. 

Anahtar Kelime: Bölge Uzmanı İle Söyleşi

Tam Metin (PDF)


Arşiv

Makale Gönder